வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

காரின் உட்புறத்தை சுத்தம் செய்வதன் முக்கியத்துவம்

2023-04-04

கார் உட்புறத்தை சுத்தம் செய்யும் திட்டமானது உட்புறத்தை சுத்தமாக தோற்றமளிப்பது மட்டுமல்ல, மிக முக்கியமாக, உட்புறத்தை நீண்ட நேரம் பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்வதும், காரின் அழகிய தோற்றத்தை பராமரிப்பதும், கார் உரிமையாளர்களுக்கு ஆரோக்கியமான ஓட்டும் சூழலை வழங்குவதும் ஆகும்.

உட்புற சுத்தம் செய்யும் திட்டம் தற்போது கார் அழகுக் கடைகளின் செயல்பாட்டில் ஒரு முக்கியமான திட்டமாகும். அழகான கார்கள் உட்புற சுத்தம் பின்வரும் நான்கு அர்த்தங்களைக் கொண்டிருப்பதாக நம்புகின்றன:

1. கார் உட்புறத்தை சுத்தம் செய்வது பயணிகளுக்கு நல்ல மனநிலையை அளிக்கிறது. மனித உடலியல் மற்றும் உளவியலில் சுற்றுச்சூழலின் தாக்கம் மிகவும் முக்கியமானது. வானம் தெளிவாக இருக்கிறதா அல்லது மேகமூட்டமாக இருக்கிறதா என்பதை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாது, பூக்கள் பூப்பதையும் உதிர்வதையும் நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாது; ஆனால் நாம் பயணம் செய்யும் போது, ​​கார் உட்புறத்தின் உட்புற அலங்காரம், சுத்தம் செய்தல் மற்றும் பாலிஷ் பராமரிப்பு ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தலாம். ஒரு சிறிய அலங்காரம், நம் மனநிலையை மாற்றலாம். எனவே, பொருத்தமான அலங்காரங்கள் மற்றும் அலங்காரங்கள் இன்னும் அவசியம்.

2. பயணிகள் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க உதவுங்கள். கார் அலங்காரத்தை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் பராமரிப்பது கறை மற்றும் பாக்டீரியாக்களை நீக்கி, பாதுகாப்பான செயல்பாட்டு சூழலை வழங்குகிறது. நமது உடலின் ஒவ்வொரு பகுதியும் சுத்தமான இடத்துடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். வழக்கமான சுத்தம் மற்றும் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆரோக்கியமான மற்றும் வசதியான ஓட்டும் சூழலை நமக்கு வழங்கும்.

3. காரின் உட்புறத்தை சுத்தம் செய்தல், பராமரித்தல் மற்றும் ஸ்டெரிலைசேஷன் செய்வதன் மூலம் கார் அறையில் உள்ள தரைவிரிப்புகள், தோல் இருக்கைகள், ஃபைபர் குழுக்கள் மற்றும் சிறப்புப் பாதுகாப்புப் பொருட்களின் பயன்பாடு போன்ற பல்வேறு வகையான அழுக்குகள் அரிப்பைத் தடுக்கலாம். பிளாஸ்டிக் பாகங்கள், தோல் மற்றும் ஃபைபர் தயாரிப்புகளை சுத்தம் செய்தல், மெருகூட்டுதல் மற்றும் பாதுகாத்தல் ஆகியவை உட்புற டிரிம் பாகங்களின் சேவை வாழ்க்கையை பெரிதும் நீட்டிக்க முடியும்.

4. வாகனத்தின் சேவை வாழ்க்கையை நீட்டிக்கவும். பிளாஸ்டிக் பாகங்கள், தோல் மற்றும் ஃபைபர் பொருட்களை பாலிஷ் செய்தல், தோலைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் ஃபைபர் பொருட்களை சுத்தம் செய்தல் உள்ளிட்ட முழுமையான காரை அழகுபடுத்தவும். மெருகூட்டல் பாதுகாப்பு உட்புறத்தை பெரிதும் நீட்டிக்க முடியும்

கூறுகளின் சேவை வாழ்க்கை. திறம்பட தடுக்க அடிப்படை உட்புற சுத்தம், பராமரிப்பு மற்றும் கருத்தடை அடிக்கடி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்

கார்பெட்கள், இருக்கைகள் போன்றவற்றை அரிப்பதில் இருந்து பல்வேறு மாசுகளைத் தடுக்கவும். தொடக்கூடிய உடலின் அனைத்துப் பகுதிகளும் ஆரோக்கியமாகவும் சுத்தமாகவும் இருப்பதை உறுதிசெய்து, உட்புற அலங்காரத்தின் ஆயுளைப் பாதுகாக்கவும்.